Dopłaty do okien – jak można je pozyskać?

Wymiana starych okien na nowoczesną, energooszczędną stolarkę to nie tylko sposób na ograniczenie zużycia energii cieplnej w aktualnym, trudnym energetycznie czasie, ale również i opłacalna inwestycja kapitału, wspierana finansowo przez krajowe programy – na przykład „Czyste Powietrze”. W jaki sposób uzyskać dotację na energooszczędną stolarkę otworową? Jakie okna umożliwiają zwrot wydanych funduszy?

Na montaż okien pasywnych i energooszczędnych decydujemy się coraz częściej, głównie z uwagi na ich wysokie parametry termoizolacyjne pozwalające ograniczyć straty ciepła i koszty ogrzewania. Ale to niejedyny powód. Wielu z nas inwestuje w stolarkę energooszczędną ze względu na ekologię. Okna o niskim współczynniku przenikania ciepła minimalizują straty ciepła, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa i redukcji emisji spalin zanieczyszczających powietrze. Niestety jakość powietrza w Polsce w sezonie grzewczym pozostawia wiele do życzenia, dlatego podejmuje się wiele inicjatyw zmierzających do poprawy tej sytuacji. Jedną z nich jest program „Czyste Powietrze”, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie na wymianę okien.

Dofinansowanie na wymianę okien – czym jest program „Czyste powietrze”?

„Czyste Powietrze” to program dopłat na termomodernizację budynków w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. Jego wdrożenie ma pomóc zmniejszyć ilość zanieczyszczeń trafiających do powietrza. Wspomniany rezultat można osiągnąć m.in. przez redukcję strat ciepła w budynkach i ograniczenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ich ogrzania, powstającą wskutek spalania węgla lub oleju albo przy zużyciu energii elektrycznej.

W ramach programu „Czyste Powietrze” można ubiegać się o bezzwrotną dotację na pokrycie kosztów inwestycji lub nisko oprocentowaną pożyczkę. Wysokość dofinansowania może wynieść 30-90% poniesionej kwoty, przy czym całościowy budżet na realizację przedsięwzięcia nie może być niższy niż 7 tys. zł, ani nie może przekroczyć 53 tys. zł. Program „Czyste Powietrze” obowiązuje w latach 2019-2029. Na jego sfinansowanie przeznaczono 103 miliardy złotych.

Kto może skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych, które są osobami fizycznymi. Środki na wstawienie okien można pozyskać zarówno dla obiektów istniejących, jak i nowych, dla których uzyskano pozwolenie na budowę.

O przyznanie dotacji może się starać każdy, przy czym z założenia program kierowany jest do osób, które ze względów finansowych nie mogą samodzielnie sfinansować tak kosztownej inwestycji, jaką jest instalacja np. kilku, kilkunastu energooszczędnych okien PCV. Co więcej, przy przyznawaniu dofinansowania brane jest pod uwagę także kryterium dochodowe w postaci średniego miesięcznego dochodu na osobę. Osoby z niższymi dochodami mogą liczyć na wyższą kwotę wsparcia, a ci z wyższymi dochodami na niższą dotację np. zwrot 1/3 całościowych kosztów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wnioskodawca może pozyskać środki na wymianę stolarki okienno-drzwiowej w całym budynku, o ile koszt zakupu okien i drzwi oraz ich późniejszego montażu nie przekroczy wspomnianych 53 tys. zł. Program obejmuje swym zakresem wymianę drzwi zewnętrznych, okien fasadowych, dachowych i balkonowych, jak również przezroczystych powierzchni nieotwieralnych (są nimi np. fiksy lub okna HST i PSK z przesuwnym skrzydłem).

Okna i ich montaż – warunki, jakie muszą spełnić beneficjenci

Beneficjent programu „Czyste Powietrze” może skorzystać z oferty każdego producenta okien i drzwi, o ile koszt inwestycji mieści się w ustalonym budżecie, a stolarka i późniejszy montaż spełniają pewne kryteria. Wsparcie finansowe przyznawane jest wyłącznie na zakup okien fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu, objętych pisemną gwarancją producenta, z dołączoną polskojęzyczną instrukcją obsługi. Wyroby muszą mieć także deklarację zgodności, a ich współczynnik przenikania ciepła nie może by wyższy niż 0,9 W/(m2K). Do tego wymagana jest instalacja na zasadach ciepłego montażu (jeśli pozwalają na to warunki). Oznacza to, że okna (drzwi również) należy zamontować w warstwie ocieplenia z zastosowaniem taśm/folii paroszczelnych i paroprzepuszczalnych.

Inwestując w Polsce w rozwiązania energooszczędne, inwestorzy mają szansę uczestnictwa w rządowych programach, które wspierają tego typu działania finansowo. Dotyczy to także kwestii wymiany okien na te bardziej energooszczędne, gdzie po spełnieniu konkretnych wymagań mamy możliwość pozyskania bezzwrotnego dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” w wysokości 30% wartości danej inwestycji.

Jak uzyskać dopłatę na zakup okien?

O dofinansowanie może starać się każda osoba wpisana do księgi wieczystej jako właściciel domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego. Pomoc nie jest przyznawana lokatorom ani osobom wynajmującym dany obiekt.

Aby uzyskać dofinansowanie, musimy w ramach termomodernizacji wykonać przynajmniej jedną z prac dotyczących wymiany okien, drzwi lub bramy garażowej. Środki przyznawane są także w zależności od progu dochodowego – od 30 do 37 tysięcy wkładu. Jeśli chodzi o okna, to progi maksymalnego dofinansowania oscylują na poziomie 30% poniesionych kosztów, a maksymalna kwota dotacji wynosi 210 złotych za m2 powierzchni zakupionego okna. W przypadku stolarki drzwiowej i bram garażowych, jest to wartość równa 30% poniesionych kosztów, a maksymalna kwota dotacji to 600 złotych za m2.

Normy dla okien z dofinansowaniem

Wymieniane okna i drzwi muszą spełniać rygorystyczne normy. Ich przenikalność cieplna nie może być większa niż 0,9w/m2 x k. Z kolei współczynnik dotyczący okien dachowych i połaciowych ma wynosić 1,1 w/m2 x k, a w przypadku drzwi wejściowych – 1,3 w/m2 x k. Bramy garażowe powinny posiadać wartość oscylującą wokół 1,3 w/m2 x k. Co ważne, wszystkie podane wartości muszą być potwierdzone testami i deklaracjami producenta.

Uzyskanie dofinansowania jest przede wszystkim zależne od przeprowadzenia audytu budynku pod względem energetycznym – bez tego nie otrzymamy środków z programu. Dlatego najpierw musimy stworzyć dokumentację projektową dotyczącą inwestycji, która z kolei będzie formalnie potwierdzona przez osobę posiadającą certyfikat upoważniający ją do wystawiania tego typu zaświadczeń. Następnie za własne środki należy zakupić energooszczędne rozwiązania, na które potem dostajemy dofinansowanie. Po tym, jak wykonamy modernizację w ramach określonej w danej dokumentacji czynności, musi nastąpić odbiór, który należy zgłosić do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska. Po pomyślnej weryfikacji całej dokumentacji będziemy mogli uzyskać dofinansowanie.
Wnioski umożliwiające otrzymanie dotacji można składać do 2027 roku, a o środki starać do roku 2029.

Na jakie okna możemy otrzymać dofinansowanie?

Kryteria określone w programie „Czyste Powietrze” spełniają zarówno systemy oparte na Schüco LivIng, linia aMORE oraz systemy aluminiowe i HS z oferty AWILUX. Wszystko zależy od pomiaru i weryfikacji okien – na przykład przy małych konstrukcjach narzucone przez ustawodawcę normy mogą nie być spełnione, gdyż parametry okien będą inne i tym samym odbiegną od ustalonych wytycznych. Przy takich pomiarach warto wziąć również pod uwagę charakter pomieszczenia – czyli czy jest to pomieszczenie ciepłe, czy techniczne – a jest to istotna kwestia, bo do tych drugich wymagana jest zupełnie inna stolarka.

Stąd przy zakupie danego rozwiązania ważne jest, by zaznaczyć fakt starania się dofinansowanie, a także późniejsze przeprowadzenie pomiarów, dobranie systemu odpowiedniego do danego budynku i określonej ilości i rozmiaru okien – tak, by były zgodne z założeniami programu. Jeśli ostatecznie wymogi nie będą spełnione, wniosek o dofinansowanie zostanie automatycznie odrzucony.

Wymiana okien na energooszczędne może być bardzo opłacalna – nie tylko pod względem oszczędności energii, ale również zwrotu kosztów. W naszej ofercie znaleźć można wiele rozwiązań, które nie tylko idealnie wpiszą się w każdy projekt, ale także umożliwią uczestnictwo w rządowym programie „Czyste Powietrze”, które wspiera finansowo energooszczędne wybory.

„Czyste powietrze” – zmiany w programie w 2022 roku

W ostatnim czasie głównym źródłem dofinansowania termomodernizacji budynków w Polsce stał się rządowy program „Czyste Powietrze”. Dzięki niemu można otrzymać środki m.in. na demontaż, zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi i bram garażowych, wraz z demontażem starych wyrobów. Jest on stale aktualizowany. Poprzednie zmiany w programie zrealizowano w lipcu 2021 roku (m.in. koniec dotacji na kotły węglowe wraz z końcem 2021 roku oraz podwyższenie progów dochodowych), zaś w 2022 roku czekają nas kolejne modyfikacje. Wprowadzony ma zostać trzeci poziom finansowania: dla osób o bardzo niskich dochodach – w takim przypadku dotacja wyniesie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, do 69 tys. zł. Obejmie on osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

W ramach „Czystego Powietrza” w 2022 roku planowane jest też prefinansowanie wydatków (dla osób, które nie są w stanie samodzielnie wyłożyć pieniędzy lub wziąć kredytu), a także wsparcie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji dla wnioskodawców, którzy nie korzystają z Internetu oraz innych nowoczesnych technologii.

Ważną planowaną zmianą w 2022 roku jest również to, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który realizuje program „Czyste Powietrze”, chce rozszerzyć go na budynki wielorodzinne. Pilotaż takiego wsparcia prowadzony był do tej pory w województwie zachodniopomorskim i dolnośląskim, gdzie korzystali z niego zarówno właściciele mieszkań, jak i wspólnoty mieszkaniowe, a teraz podobne rozwiązanie ma obowiązywać na terenie całego kraju. Oprócz wymiany źródeł ciepła, dofinansowanie powinno objąć także m.in. wymianę stolarki okienno-drzwiowej.

Wniosek o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze” składa się drogą elektroniczną, możliwe jest też jego złożenie w wersji papierowej. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej, pod numerem telefonu lub bezpośrednio w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla naszego miejsca zamieszkania.

Inne możliwości wsparcia inwestycji

Istnieją również inne możliwości dofinansowania do wymiany stolarki okienno-drzwiowej. Planując tego typu prace, warto sprawdzić więc lokalne programy obowiązujące na terenie gminy, w której mieszkamy. Wiele miejscowości umożliwia bowiem swoim mieszkańcom uzyskanie dodatkowych środków finansowych, więc informacji na ten temat najlepiej poszukać na stronie internetowej lub w siedzibie urzędu gminy czy też miasta. Co istotne, takie dofinansowanie można łączyć ze wsparciem z „Czystego Powietrza”, jednakże ich suma nie może przekroczyć 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą też skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Polega ona na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (a w przypadku podatku zryczałtowanego – przychodów) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Kwota odliczenia nie może przy tym przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych prac termomodernizacyjnych (w tym również wymianę stolarki okienno-drzwiowej). Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (muszą być one udokumentowane fakturami VAT). Tego typu wsparcie finansowe można łączyć z dofinansowaniem z programu „Czyste Powietrze”.

Najlepszy efekt uzyskamy przeprowadzając kompleksową termomodernizację budynku, czyli łącząc wymianę stolarki okienno-drzwiowej z instalacją nowego źródła ogrzewania i ociepleniem przegród zewnętrznych. Pamiętajmy przy tym, że okna, drzwi i bramy garażowe powinny być dobrze zamontowane, aby pokazać pełnię swoich możliwości. Dzięki temu zapewnimy sobie komfortowe użytkowanie domu, a także czyste powietrze zarówno dla siebie, jak i przyszłych pokoleń.

You may like